Short Term Friends

In order to evolve you sometimes need to clean up and get rid of your past. In other words it´s time for a spring cleaning, throw out those old skeletons in your closet! (If you´re wondering what the hell I`m talking about, just keep reading!) This is an excerpt from a swedish book called Ljusfolket by Benny Rosenkvist. It´s about spirituality and soul mates, and this particular part was on relationships (both amorous and platonic ones) and letting people go. I thought it was so insightful I just had to translate it into english and share it with you guys. (I´m also publishing the original swedish version below.)

Try to feel in your heart what this person means to you. What is the reason you´re staying in this relationship? If it´s longing then it´s something that´s worth sticking around for, but if it´s guilt then you should let it go. Cause fact is we´re not supposed to keep everybody around for the rest of our lives. People come and go, some of them you have for only a short period of time and some of them a little longer. Do not neglect the short term friends, you have knowledge to pass on to each other, but it doesn´t necessarily need to take that long. When you are done you can part ways, and move on with your lives. Don´t be afraid to let go. True friends and lovers will find their way back to each other if it´s really meant to be. The other ones you should never feel guilty about. It can actually feel pretty good to get rid of some of those people that you are through with.

One thing you should never do though is look back at old relationships with bitterness. From each and one of them you have learned something and that is never a waste of time. You were meant to spend those years with that person and in that relationship, now you just need to figure out what you were supposed to learn from it.

Försök känna efter i ditt hjärta vad den här människan betyder för dig. Är det skuld eller längtan som håller dig kvar? Är det längtan så är det något att bygga vidare på, är det skuld ska du släppa det. Och det är faktiskt inte meningen att vi ska hänga ihop med alla livet ut, människor kommer och går, vissa har man bara en kort period, vissa stannar längre. Förringa inte det kortspringande vännerna, ni har kunskaper att ge varandra som inte behöver ta så lång tid. Sedan kan ni gå vidare åt varsit håll. Våga släppa taget. Verkliga vänner och kärlekar hittar tillbaka till varandra om det är meningen. De andra ska man inte ha dåligt samvete för. Det är faktiskt skönt att bli av med en del personer som man är färdig med.
Däremot ska man aldrig se tillbaka med bitterhet på gamla relationer. Man lär sig något av alla relationer och det är aldrig bortkastad tid. Det var helt enkelt meningen att du skulle ägna de åren åt den mannen/kvinnan och den relationen och det gäller bara att förstå vad du skulle lära dig av det.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s